یازده دلیل استفاده از لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس

o ارزانی قیمت 
o حمل و نقل آسان به علت سبکی 
o عدم خوردگی و زنگ زدگی 
o یکنواختی ضخامت جدارة لوله ها 
o صاف و صیقلی بودن جدارة داخلی و در نتیجه حداقل ته نشین شدن رسوبات 
o قابلیت انعطاف حتی در سرمای زیر صفر 
o نشکن و ترک برنداشتن در اثر و فشار خارجی 
o تولید در سیستم متریک و غیره با قطرهای متنوع و به طول های مورد نظر به صورت حلقه ای شکل 
o عایق بودن در برابر حرارت 
o سهولت طریقة اتصال آنها به هم؛ یعنی نصب سریع و نیاز کمتر به وسایل اتصال 
o عدم لزوم ماشین آلات سنگین و حجیم جهت نصب و جوشکاری

11 دلیل استفاده از لوله پلی اتیلن

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳