لوله پلی اتیلن چه امتیازاتی دارد؟

در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه علوم فیزیک خاک وکشاورزی صورت گرفته اثرات زیان آور آبهای  اضافی در زیر لایه های سطحی زمین در اراضی کشاورزی در کشوری به بزرگی ما میتواند اثرات زیانباری را به اقتصاد این مملکت وارد نمایدموارد بسیاری در کشور مشاهده میگردد که زمین ها به صورت کامل به صورت بایردرآمده اند و این به دلیل نقصان در بستر سازی خاک و آب آن زمین ها می باشد اینگونه از زمین های بایر و یا شوریده درصورتی قابل استفاده می شوند که عملیات خاکبرداری و زهکشی در آنهابه اجرا گذاشته شود در مناطقی که داری آب وهوای مرطوب هستند اگر از زمینهای کشاورزی دارای زهکشی مناسب نباشند و یا دوره های ماندگاری آب طولانی گردد خاک محل کشت ازلحاظ رشد گیاهان وضیعت نامناسبی پیدا می کنند زیرا خاک راهی برای تهویه اکسیژن پیدا نکرده وبه تدریج می میرد در چنین شرایطی کارشناسان استفاده از لوله پلی اتیلن  زهکشی را پیشنهاد میکنند

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳