علت بررسی اکسایش در ماده اولیه پلی اتیلن.

بررسی اکسایش ماده اولیه Oxidation Reduction Times- OIT
هدف از انجام این تست محاسبه میزان پایداری حرارتی مواد پلی اتیلن است که توسط دستگاه DSC انجام میشود و نباید از میزان 20 دقیقه تجاوز نماید.

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳