ضرورت استفاده از زهکش زیر زمینی در اراضی مختلف

ضرورت استفاده از زهکش زیر زمینی در اراضی مختلف با توجه به این نکته که گرچه آب بعنوان مایه حیات و ماده ای زندگی بخش در هر جای دنیا که انسان زندگی کند مورد نیاز می باشد اما زیاد بودن یا ماندن بیش از حد در خلل و فرج خاک باعث به وجود آمدن حالت ماندآبی می شود.اثرات مخرب ماند آبی می توان گفت که در هنگام وقوع این، اکسیژن خاک برای تنفس ریشه کاهش می یابد و فرایند غیر هوازی آغاز می گردد و ترکیبات سمی در خاک بوجود می آید و بتدریج مرگ ریشه ها شروع می شود و در نتیجه جذب آب و عناصر غذایی کاهش یافته و فتوسنتز درختان دچار اختلال می شود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳