خورندگی و مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر شرایط مختلف چگونه است ؟

مقاومت لوله پلی اتیلن

 

 

خوردگی و مقاومت شیمیایی - لوله پلی اتیلن نمی خواهد زنگ، پوسیدگی، گودال، زنگ زدن،
سل و یا حمایت از رشد بیولوژیکی. این مقاومت در برابر مواد شیمیایی عالی می باشد
ماده انتخابی برای بسیاری از محیط شیمیایی خشن. اگر چه بی پیرایه
004-013.indd 7 1/16/09 9:42:21
8 مقدمه
خاک شیمیایی تهاجمی بومی، نصب و راه اندازی لوله پلی اتیلن (با هر لوله کشی
مواد) از طریق مناطق که در آن خاک را با حلال آلی (آلوده به نفت،
بنزین) ممکن است روش نصب و راه اندازی است که محافظت از لوله پلی اتیلن در برابر تماس با نیاز
با حلال های آلی. باید به رسمیت شناخته شود که حتی در مورد فلز
و سایر مواد لوله، که با استفاده از واشر پیوست، محافظت در برابر
نفوذ نیز مورد نیاز است. اقدامات نصب و راه اندازی حفاظتی که اطمینان از کیفیت
از مایع حمل و نقل می معمولا برای تمام سیستم های لوله کشی که مورد نیاز
نصب شده در خاک های آلوده.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳