خط مشی شرکت تهران پلاستیک شمس

شرکت تهران پلاستیک شمس، سازنده لوله های پلی اتیلن مطابق با اساتانداردهای ملی و بین المللی ر ایران فعالیت می نماید .

مدیریت ارشد هدف کلان شرکت را به عنوان یک بنگاه اقتصادی، کسب سود برای صاحبان سهام با حفظ محط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان مجموعه و رعایت کلیه قوانین و مقررات کیفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی دارای کاربرد در محدوده فعالیت شرکت تعیین نموده است .

به منظور دستابی به هدف کلان اشاره شده، اهداف خرد زیر در برنامه کاری مجموعه قرار دارد .
1. افزایش رضایتمندی مشتریان
2. کاهش ضایعات تولید
3. پیشگیری از آلودگی محیط زیست
4. پیشگیری از حوادث و بیماری ها ناشی از کار
5. افزاش کیفیت محصولات

به منظور دستیابی به اهداف فوق، شرکت تهران پلاستیک شمس الزامات استانداردهای اجباری را طراحی و اجرا نموده است .

اثربخشی آن را از طریق انجام ممیزی های داخلی و جلسات بازنگری مدیریت بررسی و بهبود می بخشد .

مدیریت ارشد خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات استانداردها و بهبود فعالیت های سازمان را فراهم آورد .
کلیه پرسنل شرکت ملزم به درک خط مشی بوده و فعالیت های خود را در راستای اهداف فوق برنامه ریزی و کنترل می نمایند .

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳