جوش الکتروفیوژن شامل مراحل ذیل می باشد :

• آماده سازی لوله برطرف کردن زایده‌ها و پاک سازی آلودگی‌ها

• علامت گذاری محل اتصال بر روی لوله,ساییدن سطح لوله

• هم راستا سازی,اعمال کرنش مجدد بر لوله یا اتصال

• اعمال جریان الکتریکیزانو 90 الکتروفیوژن پلی اتیلن

• خنک کردن, باز کردن گیره‌ها

• مستندسازی فرآیند

• پرداخت نهایی,تمیز کاری و زدایش آلودگی

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳