توضیح مختصری درمورد ساختار مولوکولی لوله پلی اتیلن.

پلی اتیلن ها خانوده گرمازاهها هستند . که به روش پلیریزاسیون گاز بدست می آیند . یکی از مشتقات پلی اتیلن ها لوله پلی اتیلن است که کاربردهای بسیار فراوانی دارد . از خصوصیات ویژه پلی اتیلن ساختار شیمیایی ویژه آنهاست . به عنوان مثال چگالی ویژه آنها ، توان در مقابل ذوب شدن ، چون ساختار ملکولی این مواد ( اتیلن ها ) ویژه است به عنوان روان کننده بکار می روند . به این ویژگی در اصلاح ( لیبریکانت ) می گویند . از کاربردهای خاص این مواد استفاده در صنعت پلاستیک سازی و ساخت انواع لوله های پلی اتیلن می باشد . بر خلاف تصور پلی اتیلن دارای ساختار بسیار ساده است . نسبت به تمام پلی مرهای تجاری دیگر ساختار بسیار ساده ای را داراست . یک ملکول پلی اتیلن زنجیره بلندی از اتم های کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسیبیده است .

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳