انواع اتصالات جوشی فشار قوی را نام برید؟

از انواع اتصالات جوشی فشار قوی می توان به مواردزیر اشاره نمود :

1) زانو جوشی فشار قوی

2) زانو جوشی فشارقوی 90 درجه

3) سه راه جوشی فشار قوی 90 درجه

4) سه راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 درجه

5) گپ فشار قوی

6) تبدیل جوشی فشار قوی

7) فلنچ

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳