استفاده از پلی اتیلن چه مزایایی دارد؟

    مقاومت در برابر خوردگی گالوانیكی

این خصوصیت در واقع مهمترین عامل استفاده از این لوله ها در دریا میباشد چرا كه تركیب هوا و آب،
خصوصا آب دریا، برای لوله های فلزی متعارف بسیار خورنده است. شایان ذكر است خوردگی گالوانیكی لوله های
پلی اتیلن تقریبا صفر است.

 

    مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه

این خاصیت به همراه خصوصیت قبلی عامل افزایش قابل توجه عمر مفید این لوله ها نسبت به لوله های
و Shell دیگر میباشد. به عنوان نمونه میتوان به طرحی اشاره كرد كه در سال 1996 در كشور عمان و برای گروه
كه در اثر خوردندگی شدید PN- اجرا شده است. با اجرای این پروژه 19 كیلومتر خط لوله كربن-استیل 10 PDO
PE- از بین رفته بود، با لولههای پلی اتیلن از گرید 100 (Water/ Crude Oil ناشی از جریان نفت خام ( 80:20
عمر كاری لوله های پلی اتیلنی، حداقل 15 ،(T=80oC) تعویض گردید. در این طرح با توجه به شرایط محیطی
سال در نظر گرفته شده است (از سال 1996 تاكنون هیچگونه نقیصه و نشتی در این لوله ها گزارش نشده است)
در حالیكه دوره كاركرد مفید لوله های فولادی در همان شرایط، حداكثر 2 سال بوده است.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳