لوله کاروگیت چگونه مقاوم میشود/؟

نصب لوله های کاروگیت در ترانشه، نیازمند رعایت تمام موارد مندرج در استاندارد جهانی و ملی و همچنین نیازمند مصالح و برنامه ریزی ویژه برای اجرای پروژه است. به طور کلی موارد مهمی که در نصب و راه اندازی خط لوله پلی اتیلن در ترانشه ها است، شامل موارد زیر است:

    استاندارد فنی لوله گذاری (ISIRI)
    استاندارد فنی اجرای کار (ISIRI – BSI – DIN – AWWA – ANSI)
    مصالح، ابزار و ماشین آلات
    مصالح پی سازی، بستر سازی و خاک ریزی
    آماده سازی ترانشه برای نصب لوله کاروگیت
    برنامه ریزی جهت حمل لوله ها به محل نصب
    اتصال لوله ها و نصب آن ها در ترانشه
    کنترل و بررسی کامل شرایط و انجام آزمون های مهندسی و خاک شناسی

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳