گرانول چه نقشی در لوله پلی اتیلن دارد؟

ماده اولیه ساخت لوله های پلی اتیلن، گرانول های پلیمری پلی اتیلن هستند که در پالایشگاه نفت خام، طی فرآیند پلیمریزاسیون واحدهای مونومر “اتیلن”، تولید می شوند. پلی اتیلن، به 3 فرم اصلی پلی اتیلن با چگالی پائین (LDPE)، پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پلی اتیلن خطی با چگالی پائین (LLDPE)، تولید می شود. هر کدام از این سه نوع پلیمر، ویژگی های مخصوص به خود را دارد؛ از این رو در موارد مختلف به کار می رود.