لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس

لوله پلی اتیلنلوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس واقع در رباط کریم  در زمینی به مساحت 3200 متر  در سال 1376 تاسیس شده است.این شرکت با به کار گیری به روزترین و  مجهزترین دستگاه ها وبهر گیری از ازمایشگاههای کنترل کیفیت روزانه قادر به تولید 5الی 8 تن انواع لوله های پلی اتیلن با رده فشاری 4 تا 16اتمسفر واز سایز 16 الی 250 با مهر استاندارد میباشد...
اهداف شرکت لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس:
افزایش رضایتمندی مشتریان

افزایش کیفیت محصولات
تولید محصولات بر حسب نیاز مشتریان  در اسرع وقت
تولید محصولات با توجه به سازگاری با محیط زیست

 

بهره گیری از به روزترین تکنولوژی
ارتقاء سطح  کارایی و شایستگی پرسنل
افزایش فروش  وسود آوری

تبادل لینک

 

تازه ترین مطالب لوله پلی اتیلن

لوله  پلی اتیلن اسپیرال ازموادپلی اتیلن دانسیته بالا(HDPE) تولیدوبه دوصورت کاروگیت اسپیرال واسپیرال تولیدمی شونددرلوله های کاروگیت اسپیرال روی لوله هاهمانندلوله های کاروگیت به صورت آکاردونی بوده ودرنوع دوم که به صورت لوله های اسپیرال بابدنه ی روی لوله صاف تولیدمیشوند.دراین نوع لوله ها معمولالایه داخلی رابمنظورویدنوگرافی ازموادرنگی روشن استفاده می کنندلایه خارجی همیشه بصورت مواد خودرنگ مشکی استفاده می شوندلوله های دوجداره اسپیرال یا کاروگیت ازنظرمشخصات فنی سبک ترازلوله های تک جداره پلی اتیلن ساخته وتولیدمیشوند.

دستگاه جوش لوله  پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250(جوش لب به لب)تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج برروی خوددستگاه نصب می باشد.
موارداستفاده:این دستگاه درخطوط انتقال آب وفاضلاب ونقت وگازویژه لوله های پلی اتیلن PE100،PE80،PE63باجوش سربه سر (Buttweld)مورداستفاده قرارمیگیرد.

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولیدمی شوند وهزینه نصب اتصالات پیچی واورینگی بالاست واستحکام پایینی دارنددستگاههای جوش پلی اتیلن بمنظورسرعت درکاروبالابردن کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی وساخته شده است دستگاههای جوش پلی اتیلن این شرکت براساس استانداردISO 12176-1 ,DVS 2201 تولید میشونددستگاههای جوش پلی اتیلن بعدازاینکه مراحل تولیدراگذرانده موردتست،آزمایش وکالیبره قرارمیگیرنددستگاههای جوش پلی اتیلن درسه دسته تولیدمیشو

 یک سیستم زهکشی معمولی شامل زهکشی مزرعه، مجراهای اب زمین و یک مجرای خروجی میباشد. همانطور که از اسم زهکشی سطحی پیداست یک سیستم زهکشی سطحی طراحی میشود تا ابی را که روی سطح خاک جمع میشود را بردارد. زهکشی سطحی مخصوصا برای خاکهایی که اب را به ارامی جذب میکننند بسیار مهم میباشد. سیستم زهکشی زیر سطحی تشکیل شده از لوله های اب کوچک، یک زیر شاخه و اصلی و یک مجرای خروجی میباشد. لوله های اب ، اب موجود در خاک را جمع اوری میکنند و ان را به زمین های خشک بزرگتر هدایت میکنند.