پلی اتیلن خالص توسط چه روشی قابل استفاده میشود؟

لوله های پلی اتیلنی توسط روش اکستروژن لوله تولید می شوند. می توان گفت پلی اتیلن خالص را نمی توان در تولید هیچ محصولی به کار گرفت. در حالت معمول، انواع گرید های پلی اتیلن عرضه شده توسط پتروشیمی ها حاوی افزودنی های مختلف مانند آنتی اکسیدانت ها، مقاوم کنند های نوری و ... هستند. همچنین در کاربری های ویژه سایر افزودنی ها نیز به پلیمر پایه اضافه خواهد شد.