نقش لوله پلی اتیلن در زه کشی زمینهای کشاورزی

زهکشی در کشاورزی، برداشتن اب اضافی زمین است.زهکشی با لوله پلی اتیلن  به منظور احیای اراضی تالابها و جهت جلوگیری از فرسایش معمولا همراه با ابیاری درکشاورزی زمینهای خشک به کار میرود. توصیه های مختصری در مورد زهکشی در زیر امده است. زهکشی یک عمل کهن و باستانی است که ظاهرا تا همین اخیر زیاد مهم تلقی نمیشده است و همواره کشاورزان به ابیاری توجه بیشتری نشان داده اند. اولین زهکشی ها بیشتر شبیه گودالهایی بودند که اب سیلابها را به رودخانه بازمیگرداندند. بیشترین رشد در زهکشی کشاورزی در قرن 20 زمانی رخ داد که از تکنیک درجه بندی زمین land-grading جهت یکنواخت کردن روانابها استفاده شد.