نحوه پرکردن اطراف منهول به چه صورت میباشد؟

پس از نصب و انجام اتصالات منهول  لوله پلی اتیلن و همچنین تراز کردن آن می‌بایست مواد پرکننده بصورت لایه لایه و بطور مساوی در اطراف منهول ریخته شود تا راستای قائم منهول حفظ و از یکنواخت بودن پرکننده و بدون حفره بودن آن اطمینان داشت. از ریختن یکباره مواد پرکننده جدا خودداری نمایید.

 

استفاده از کمپکتور جهت کوبیدن خاک اطراف منهول