مزیت‌های‌ لوله های PEX

انعطاف پذیری و استحکام بالا نسبت به لوله های تلفیبقی و همچنین لوله های مشابه دیگر
مقاومت حرارتی بیشتر 
بازگشت کامل به حالت اولیه به دلیل حافظه شکلی قوی
مقاومت در برابر یخ زدگی
مقاومت بیشتر به سایش و خوردگی
نصب بسیار سریع
ساده و قابل اعتماد
مقاوم به فرسودگی و دارای دوام همیشگی
کاهش هزینه های جاری و آتی
حفظ کارآئی تا هر زمان که ساختمان پابرجاست