لوله پلی اتیلن چه مقدار فشار را تحمل میکند؟

لوله پلی اتیلن به عنوان موادی برای لوله های تحت فشار برای موفقیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند ، لوله پلی اتیلن در زمینه توزیع گاز و آب مورد استفاده قرار می گیرند ، لوله پلی اتیلن در فشار های کاری 4 ، 6 ، 10 ، 12 ، 16 ، 20 مورد استفاده قرار می گیرند