در هنگام استفاده از پلی اتیلن در دریا چه نکاتی را باید درنظر داشت؟

اتصال قطعات  لوله پلی اتیلن با استفاده از جوشکاری لب به لب علاوه بر مقرون به صرفه بودن امکان طراحی یک سیسیتم اتصال بدون نشت را برای طراح فراهم میکند

 

در هنگام استفاده از لوله پلی اتیلن  در آب دریا عواملی همچون فشار،جرم گرفتگی لوله، تخلیه هوا حائز اهمیت است.

شناوی و جاگذاری در بستر آب از پرکاربردترین روشهای نصب خطوط  لوله پلی اتیلن  در آب دریا میباشد