فرمول شیمیایی رزین پلی اتیلن.

اتیلن یک هیدروکربن با ترکیب شیمیایی C2H4   است و رزین لوله پلی اتیلن دارای فرمول شیمیایی C2nH4n+2   است و  این فرمول شامل تعداد مونومرهایی است که در طول فرایند بسپارش با هم ترکیب میشوند تا یک زنجیره را شکل دهد. فرایند بسپارش اتیلن را تبدیل به رزین پلی اتیلن مینماید. دو نوع رزین وجود دارد شامل رزین طبیعی و رزین مصنوعی است.رزین طبیعی در واقع یک هیدروکربن است که توسط بسیاری از گیاهان ترشح میشود و همانطور که از نام الیاف مصنوعی مشخص است این الیاف طی یک فرایند esterification تولید میشود. این دو واقع یک فرایندی است که یک الکل و یک اسید را درگیر میکند که یک ترکیب هیدروکسیل به نام ester را تولید میکند. هم رزین های طبیعی و هم رزین های مصنوعی هر دو دارای ویسکوزیته بالایی هستند و هر دو این قابلیت را دارند که در درجه حرارت معینی سفت و سخت شوند.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳