روش ابیاری زمینهای کشاورزی توسط زهکشی

زمین از طریق گودالها و شیب مناسب ممکن است صاف و هموار گردد و ابهای اضافی را بردارد قبل از اینکه این ابها وارد خاک شوند و بنابراین از فرسایش، شسته شدن موا  مغذی، ایجاد استخرهای  ابی روی سطح زمین جلوگیری کند و اجازه ی کاشت در زمین در اوایل بهار را دهد. اگر با دقت برای این کار برنامه ریزی شود این صاف بودن همچنین زمین را برای ابیاری سطحی هم اماده میکند.پس از اینکه اب اضافی وارد خاک میشود، خارج کردن ان کاری بسیار تخصصی و پرهزینه میباشد که مستقیما با ابیاری در ارتباط نیست اگرچه در بعضی مواقع این اب میتواند برای زمین ابیاری شده لازم باشد. سیستم های زهکشی با لوله پلی اتیلن جدید در دو دسته طبقه بندی میشوند که شامل زهکشی سطحی و زیر سطحی است

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳