گریدها

گریدها
هر یک از موارد بالا ( اونواع کلی پلی اتیلن ) خود شامل ده ها و بلکه صد ها گونه مختلف میباشد که عبارت لاتین گرید برای آنها استفاده میشود ، مانند BL3 ، 0035 ، 0075 ، X3 و.. برای مثال BL3 جهت قالبگیری بادی مناسب میباشد.