گاز رسانی و لوله پلی اتیلن

صنعت گاز رسانی مدت هاست که به دلیل روی کار آمدن لوله های پلی اتیلن از انقلاب بزرگی برخوردار شده است. لوله های پلی اتیلنی، با توجه به مقیاس هایی که دارند از حدود ۵۵ سال پیش تاکنون برای صنعت گاز رسانی مورد استفاده قرار می گیرند.