چهار دلیل بکارگیری لوله پلی اتیلن تک جداره چیست ؟؟؟

فواید بکارگیری لوله های پلی اتیلن تک جداره :
- داشتن مقاومت مکانیکی بالا
- داشتن  طول عمر بالا
- امکان جایجائی آسان
- امکان  بازیافت