پنج دلیل ضروری در انتخاب لوله پلی اتیلن تک جداره چیست ؟؟؟

- ضریب زبری فوق العاده پائین
- ضریب رسانائی حرارتی بسیار پائین تردر مقایسه با لوله های فلزی
- مقاومت بالا در برابر عوامل خورنده و عدم نیاز به حفاظت کاتدی
- بهداشتی و غیر سمی بودن
- منعطف بودن در مقابل  تحریکات مکانیکی بستر