ویسکو الاستیک لوله پلی اتیلن

ویسکو الاستیک
لوله پلی اتیلن مواد ساخت و ساز ویسکو الاستیک است. (6) با توجه به ماهیت مولکولی آن، PE است
ترکیب پیچیده ای از عناصر از الاستیک مانند و مایع مانند. به عنوان یک نتیجه، این مواد
نمایش خواص است که متوسط تا فلزات کریستالی و ویسکوزیته بسیار بالا
مایعات. این مفهوم در جزئیات بیشتر در فصل مهندسی مورد بحث
خواص در این کتاب.
طبیعت ویسکو الاستیک از نتایج PE در دو ویژگی منحصر به فرد که مهندسی
در طراحی سیستم های لوله کشی پلی اتیلن آب، خزش و تنش می شود.

ویسکو الاستیک لوله پلی اتیلن