نکاتی در زمینه لوله پلی اتیلن

جوشکاری لوله و اتصالات  به روش لب به لب (Butt Fusion) را کاملاً تشریح خواهیم نمود و نحوه جوش لوله پلی اتیلن و اتصالات و دیگر لوله های پلی اتیلن با ابعاد و فشار‌های مختلف را با نمودار توضیح میدهیم.

لوله پلی اتیلن و جوشکاری