نحوه تست مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر فشار چگونه است؟

این تست در دو طبقه بندی صورت می پذیرد: کوتاه مدت یا Burst و بلند مدت Hydrostatic در دماهای 20الی 80 درجه سانتی گراد، بدین صورت مقاومت و رفتار مکانیکی لوله در برابر فشار بررسی می شود