مشخصات دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 315، تمام هیدرولیک 315