مزایای اتصالات الکتروفیوژن ایمنی بالا و حذف موانع و تعمیرات

مزایای اتصالات الکتروفیوژن

• ایمنی بالا و حذف موانع و تعمیرات

• سهولت و سرعت عمل در اجرا و صرفه جویی در زمان اجرا

• مقاومت بالا در زلزله و تنش های محیطیسه راهی الکتروفیوژن پلی اتیلن

• مقاومت شیمیایی بالا

• انعطاف پذیری بالا و سبکی

• مصون از خوردگی

• مقاومت در برابر فشار و ضربه

• سهولت در نصب که موجب جلوگیری از خطای احتمالی مجریان می گردد

• حذف هدر رفتن گاز و آب در شبکه های گازرسانی و آبرسانی

• سطح جوش صاف

• سهولت در تمیز کاری

• جلوگیری از نفوذ آلودگی به منطقه جوشکاری

• جلوگیری از موانع و خسارا