محصولات پلی اتیلن

کاربرد محصولات پلی اتیلن

از پلی اتیلن جهت ساخت وسایل زیر استفاده می شود: 

- ساخت لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلنی جهت انتقال آب و فاضلاب ، نفت ، گاز. 

 - ساخت لوله پلی اتیلنی جهت محافطت سیم های برق و تلفن و ... 

- ساخت اعضای مصنوعی بدن از جمله دست و پای مصنوعی. 

- ساخت مخازن آبی.

 - ساخت اسباب بازی و لوازم بازی پارک ها.

   ساخت کیسه. 

- ساخت لوازم ایمنی.