لوله پلی اتیلن فاضلابی 160 میلیمتر

  •      شبکه های آبرسانی، فاضلاب شهری و روستا
  •     پوشش کابلهای برق، مخابراتی و فیبر نوری
  •    سیستم های مایعات و فاضلابی صنعتی
  •      شبکه های زهکشی ساختمان ها
  •    به عنوان کانالهای تهویه