لوله پلی اتیلن ابرسان در چه سایزهایی تولید میشود؟

لوله های آبرسانی به طور معمول در انتقال آب در خارج از شهر ها و در داخل شهر ها به منظور انشعاب اصلی به کار می روند و از سایز 16 تا 2500 با توجه به کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد ، لوله های پلی اتیلن با توجه مصرف در فشار کاری متفاوت تولید می شوند.