لوله های پلی اتیلن

در حمل و نقل و نگهداری لوله های پلی اتیلن باید به نکات مهم توجه کرد:برای بلند کردن لوله های سایز بزرگ باید تا حد امکان از استفاده از شخص جلوگیری کرد.در جابجایی لوله ها باید با ضریب اطمینان بالایی این کار را انجام داد تا از اسیب به لوله جلوگیری نمود.