لوله های پلی اتیلن دوجداره در انواع اسپیرال و یا کاروگیت

لوله های پلی اتیلن دوجداره در انواع اسپیرال و یا کاروگیت معمولا در پروژه های عظیم فاضلابهای شهری و روستائی مورد استفاده قرار میگیرد

این نوع از لوله ها دارای فشار بار داخلی نمیباشند وبیشتر فشار ورودی به جداره لوله ها معطوف میگردد به همین لحاظ و به دلیل فشار سقلی وارده به

این لوله ها این لوله ها بسته به نوع محل استفاده به سه گروه با فشار سقلی متفاوت تقسیم میگردند که عبارتند از ۱۶KN -31.5KN 64 KN  بر متر مربع .