لوله تولید شده از مستربچ چه اجزایی دارد؟

لذا در حالت کلی می توان گفت لوله پلی اتیلنی تولید شده به روش مستربچ متشکل از اجزای زیر است:

- پلی اتیلن پایه ( از نوع پلی اتیلن سنگین)
- پلی اتیلن حامل مستربچ ( می بایستی از نوع سنگین باشد ولی استفاده از انواع پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی به همراه واکس ها رایج است.)
- دوده
- سایر افزودنی ها ( مانند آنتی اکسیدانت، پایدارکننده نوری، باقی مانده های کاتالیست و...)
دقت در انتخاب صحیح هریک از موارد فوق برای تولید لوله ای با خواص گوناگون مناسب ضروری است.