فهرستی از موارد لوله پلی اتیلن و دستگاه جوش لوله پلی اتیلن


    افزایش سرعت نصب آبگذر به میزان قابل توجه
    کاهش هزینه نصب و نگهداری
    عدم نیاز به مصالح اضافی
    قابلیت تولید در قطعات طویل و متناسب با عرض جاده
    قیمت مناسب
    قابلیت نصب در شرایط سخت
    انعطاف پذیری
    دوام و عمر طولانی
    قابلیت تولید متنوع
    آسانتر بودن جریان سیال
    مقاومت بالا در مقابل خوردگی
    وزن کم مقابل تولید در قطرهای متنوع