شرح مختصری از منهول پلی اتیلن؟

منهول پلی اتیلن در دنیای حاضر از اهمیت زیادی بر خوردار است. منهول لوله پلی اتیلن به جای منهول‌های سنتی از آن دسته محصولاتی هستند که باعث بهبود کیفیت اجرا و تسریع در روند عملیات اجرایی جمع آوری فاضلاب شده‌اند