روش کیفیت مداری در تولید لوله پلی اتیلن و مدیریت تهران پلاستیک شمس

لوله پلی اتیلن باید با بالاترین فاکتورهای کیفیت اعم از مواد اولیه, خط تولید و متعهد بودن مدیریت و پرسنل به تفکر کیفیت مداری تولید گردد و این مورد توسط مدیریت لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با نهایت دقت انجام می شود