دلیل انتخاب لوله پلی اتیلن برای گازرسانی

اما در سال های اخیر چون در استاندارد ها و لوله ها تغییراتی به وجود آمده است از این لوله ها در گاز رسانی بیشتر از پیش استفاده می شود.یکی از دلایل عمده برای انتخاب این لوله ها امنیت آن هاست.  البته این اهمیت در کانادا و آمریکا و … مشهود است چرا که حدود ۹۰ درصد شبکه گاز رسانی از لوله های پلاستیکی استفاده می شود که نودو نه درصد آن پلی اتیلنی است.