دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج برروی خوددستگاه نصب می باشد.کلیه دستگاههای جوش پلی اتیلن تولیدی این شرکت علاوه بریکسال گارانتی شامل یکسال کالیبره واموزش رایگان بااعطا گواهینامه جوشکاری میباشد.دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک قابلیت تمام هیدرولیک شدن رادرمواقع ضرروری را دارد.