تنوع محصولات پلی اتیلنی و ارتباط ان با رزین پلی اتیلن

رزین پلی اتیلن از تنوع بسیار خوبی برخوردار است که دارای عناوین مختلفی همچون HDPE, LDPE,VLLDPE و ......هستند که این رزینها بسته به درجه ی چگاالی انها متفاوت هستند.رزین های پلی اتیلن بعلت چنین تنوعی در بسیاری از صنایع مختلف و همچنین در زندگی روزمره ما کاربردهای بسیار فراوانی دارند. در طی فرایند تولید رزین با فشار معین و در درجه حرارت معینی به داخل ماشین تزریق میشود.علامت PE که معمولا بر روی ظروف یا پلاستیکها میبینیم نشان دهنده ی این امر است که این محصول از رزین پلی اتیلن ساخته شده است و علامت سه پیکان یا سه فلش نشان میدهد که این مواد پلاستیکی قابل بازیافت هستند.بیشتر محصولات ساخته شده از پلی اتیلن اغلب در نهایت در محلهای دفن زباله قرار میگیرند و یا در اقیانوسها ریخته میشود و با توجه به حجم مصرفی پلی اتیلن در حدود ۶۰ ملیون تن در سرتاسر جهان این مساله باید مورد توجه قرار گیرد.