انواع نوارهای ابیاری؟

نوار آبیاری یا لوله پلی ایلن  تیپ به دو صورت درز دار یا زیپی و پلاک دار تولید می شود. نوار آبیاری پلاک دار دارای قطره چکان است، اما نوار تیپ آبیاری درزدار قطره چکان ندارد و به جای آن مسیری زیگزاگ (زیپ مانند) روی آن وجود دارد که فشار آب را گرفته و قطره آب از طریق درز موجود در نوار تیپ خارج می شود.