اتصالات تزریقی چه مزایایی دارند؟

بدلیل قالبی بودن دارای یکنواختی در اندازه هستند و سرعت تولید آنها نیز خصوصا در پروژه های سنگین راحتتر میباشد. اتصالات تولیدی توسط دستگاههای جوش لوله پلی اتیلن قابلیت جوشکاری روی لوله را داشته که بصورت جوش بات ولد و یا در صورتیکه اتصالات الکتروفیوژنی باشند توسط دستگاه جوش الکتروفیوژن در محل های مورد نظر به لوله جوش داده میشوند. استفاده از مواد ضايعات توليد مشابه در صورت شستشوي كامل و عدم وجود اشياي خارجي تا ميزان 5% وزني مجاز مي باشد. ليكن توصيه مي گردد در جهت حفظ كيفيت لوله و اتصالات و استفاده از حداكثر عمر بهره برداري، از ضايعات استفاده نگردد اتصال لوله هاي دو جداره به يكديگر در طول خط لوله طبق مشخصات زير صورت مي پذيرد.